Rebel Run

Op acht april j.l. werd door stichting RebelRun Sprang-Capelle aan de Zuidhollandsedijk te Sprang-Capelle/Kaatsheuvel voor de vierde maal het enorme spektakel de RebelRun georganiseerd.

Het doel van deze RebelRun was het genereren van geld voor vier goede doelen. Dank zij het maximale aantal deelnemers bij zowel de jeugd als de senioren en een aantal nevenactiviteiten kon de organisatie weer € 3.000,00 verdelen.

Daarom was er op woensdag 26 juli een gezellige bijeenkomst in Het Koetshuis van de Schakelring in Waalwijk. De reden van dit kleine feestje was de uitreiking door Thomas van der Kolk van vier cheques van elk € 750,00 aan vier vooraf bepaalde goede doelen. Thomas van der Kolk is de grote animator en organisator van de RebelRun en mede-eigenaar van Sportschool Ready Set Go uit Sprang-Capelle. Deze sportschool en vele andere vrijwilligers hebben zich belangeloos ingezet voor dit geweldige evenement.

Na de koffie met gebak mochten Anja Moolenschot namens de Eekhof, Ilse Donker namens Elzenhoven, Desiree van Boxtel namens het Koetshuis en Rolf Balkenende namens Stichting SNF ieder een cheque van € 750,00 in ontvangst nemen. De Eekhof, Elzenhoven en het Koetshuis zijn alle drie onderdelen van de Schakelring en in overleg met de bewoners zal een passende activiteit gekozen worden waaraan deze mooie bedragen uitgegeven zullen worden. Stichting SNF organiseert activiteiten voor ernstig zieke kinderen in kinderziekenhuizen en steunt projecten van Kinderhospice Zonnacare in Den Dolder.

Volgend jaar zal in begin april weer een RebelRun gehouden worden om weer geld te genereren voor deze vier prachtige goede doelen.

Foto v.l.n.r.: Anja Moolenschot, Ilse Donker, organisator Thomas van der Kolk, Rolf Balkenende en Desiree van Boxtel.

related posts

Author post

coolclogs 2 augustus 2017

view all post by